Vi monterar och levererar
installationsklara VVS-lösningar

Att prefabricera eller förtillverka olika VVS-lösningar är ett smart sätt att effektivisera hela byggprocessen vare sig det gäller nyproduktion eller renovering av flerfamiljshus. Det mesta inom VVS kan förtillverkas idag, vilket innebär att installationstiden ute på arbetsplatsen minskar.

Hur går det till?
Vi utför helt enkelt monteringsarbetet i vår moderna produktionsanläggning istället för att det sker på byggplatsen. Vi sätter samman olika produkter och komponenter till större VVS-enheter eller hela system utifrån kundens specifika krav. Dessa levereras sedan kompletta och installationsklara till byggplatsen.

Fördelarna med prefabricering är många:

 • VVS-arbetet effektiviseras och installationstiden minskas.
 • Anpassas utifrån varje kunds unika behov och krav
 • Stor valfrihet av produkter, komponenter och material
 • Produkterna levereras kompletta till byggplatsen i rätt tid
 • Du slipper lagerhållning och spillet blir minimalt
 • Bättre totalekonomi

Vi erbjuder

HÖG PRODUKTTILLGÄNGLIGHET OCH EGEN PRODUKTIONSANLÄGGNING
Beulco Armatur har en hög produkttillgänglighet och egen produktionsanläggning som gör prefabriceringen mycket effektiv.
Vi lagerför ett brett sortiment av standard- och teknikprodukter samt komponenter som snabbt kan kundanpassas i vår moderna anläggning.

Våtrumskassetter för snabba
och säkra stambyten

Beulco våtrumskassett har den högsta prefabriceringsgraden av kassetterna på marknaden. Den tillverkas i vår produktionsanläggning och levereras komplett och installationsklar.
Vår kassett har utvecklats i ett nära samarbete med installatörer för att säkerställa att installationen ute på arbetsplatserna sker snabbt och säkert.

En optimal kassett
Kassetten samlar alla installationer på ett enda ställe och levereras med av­loppstam, spolcistern, rörkopplingar, vattenmätarkonsol och kulventiler monterade. Vid leverans ingår även bottenman­schett, brandtätningar, spol­knappar, vattenstammar samt våtrumsskiva eller plåthölje. Serviceluckan gör att rören blir lättåtkomliga vid framtida servicearbeten. Självklart är den anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation.

Snygg design
Våtrumskassetten kan prefabriceras i olika utföranden som kundanpassas för varje lägenhet eller våning. Den finns både som låg och hög modell. Varje komponent och materialval är av hög kvalitet. Det finns stor valfrihet vad gäller utförande och tillbehör exempelvis handdukstorkar och WC- stolar. Våtrumskassetterna levereras alltid kompletta och installationsklara. Varje kassett märks upp med våning och lägenhetsnummer enligt kundens önskemål.

Unik egenutvecklad bottenmanschett
En kritisk punkt vid installation av kassetter är tätningen mot bjälklaget. Därför har vi utvecklat en unik bottenmanschett som säkerställer tät botten. När bottenmanschetten är installerad efter vår monterings­anvisning kan du känna dig trygg vid eventuella vattenläckage. Skulle något hända kommer läckande vatten visa sig i läckageindikeringen.

24/8 beräknad
I samband med att boverkets regelverk uppdaterades gick vi in i ett samarbete med teknikkonsultföretaget ÅF. Tillsammans har vi skapat en avancerad beräkningsmodell i syfte att analysera och matematiskt beräkna ofrivillig uppvärmning av kallvattenstammen i enlighet med gällande beräkningsregler (SS-EN ISO 12241: 2008). Tappkallvattnet har för denna kassett beräknats att ej överstiga 24° C under en period av 8 timmar med stillastående kallvatten.

Våtrumskassetten samlar alla installationer på ett enda ställe
För mer information om våra våtrumskassetter klicka här

Prefabprocessen i korthet

Exempel på renovering med våtrumskassett

Fördelar med Beulco våtrumskassett

 • Följer Boverkets regelverk (24/8)
 • Lägenhetsinnehavaren kan bo kvar under renoveringen
 • Högsta prefabriceringsgrad
 • Stor valfrihet vad gäller utförande
 • Tillverkas i vår egen produktionsanläggning
 • Tätningsmanschett i botten
 • Servicelucka som underlättar vid inspektion och service
 • Typgodkänd våtrumsskiva (hålad och kapad)
 • Modell för kakel alternativt med plåthölje
 • Hög modell alternativt låg modell
 • Steglös justerbar sidoförlängning
 • Isolerade stamledningar
 • Avloppsstam i utförande med expansionsmuff
 • Brandtätning i form av brandtejp
 • Förberedd för vattenmätning alternativt komplett med vattenmätare
 • Täthetskontrollerad
 • Spolcistern 4 till 6 liter

Fördelarskåp – välj mellan
standard eller special

Beulco Armatur erbjuder fördelarskåp i flera olika utföranden och storlekar – allt från standardskåp
till mer specialmonterade skåp som anpassas efter varje kunds unika behov och krav.

Skåpen monteras i vår produktionsanläggning och levereras kompletta och färdiga för installation. De packas och märks enligt dina önskemål och kommer till byggplatsen ”just-in-time”, vilket innebär att du slipper lagerhållning.

Hög kvalitet
Våra standardskåp innehåller noggrant utvalda produkter. Vi erbjuder bland annat kompletta fördelarskåp för tappvatten i fastighet och lägenhet, vattenmätarskåp för villa, fördelarskåp

för värme m fl. Vi erbjuder även en montageplåt med olika installationsdelar till värme- och tappvattensystem med erforderlig mätning.

Givetvis är samtliga skåp anpassade till branschregler. I vår produktions­anläggning säkerställer vi kvalitet, dokumentation, täthetskontroll mm.
För mer information om våra skåpsmodeller klicka här

vattenmatarskap-villa

Vattenmätarskåp för villa

Skåp för vattenmätare 190-220 mm, mätning av tappvattenförbrukning i villa.

fordelarskap-lagenhet

Fördelarskåp för lägenhet

Separerade skåp för kallt respektive varmt tappvatten i enlighet med gällande BBR-krav.

fordelarskap-lagenhet-varme

Fördelarskåp för lägenhet, värme

Fördelarskåp för fördelning av värme i fastighet.

lucka

Lucka

Lucka till separerade tappvattenskåp 2×350 mm.

fordelarskap-lagenhet-kombo

Fördelarskåp för lägenhet, kombo

Fördelarskåp för tappvarmvatten och värme i ett och samma skåp.

Montageplåt

Fördelarskåp för fördelning av tappvatten i fastighet.

Avloppsgrodor – prefabriceras
utifrån dina krav

När avloppssystem planeras i fastigheter och fritidsanläggningar är det oftast många rör som ska monteras på plats i väggar och golv. Istället för att avloppsrören kommer som lösa delar levererar vi ett komplett rörsystem som är färdigt för installation.

Med vår CAD skapar vi konstruktionsritningar med millimeterpassning utifrån kundens underlag. Rörsystemen anpassas sedan i vår produktionsanläggning efter varje kunds unika behov och krav. Systemen leveras sedan installationsklara.

Hög kvalitet
Våra avloppsgrodor är tillverkade av polyeten i hög kvalitet som klarar tuffa belastningar utan problem. De är UV-beständiga, slagtåliga, tål kemikalier och är återvinningsbara. De svetsade skarvarna garanterar hållbarhet och absolut täthet. Vi levererar inte bara avloppet utan alla tillbehör såsom golvbrunnar, gumminipplar, valv-stöd, brand och ljuddämpande lösningar – allt i ett komplett system!

Fördelar med prefabricering:

 • Reducerar installationstiden, lätt att montera
 • Med svetsade skarvar blir installationen säker
 • Materialspillet minimeras
 • Ingen lagerhållning
 • Bättre totalekonomi

Rördelar för snabb leverans
Vi lagerhåller ett brett sortiment av rör och rördelar i dimension 32-315 för omgående leverans.
Vi lagerför även: Förminskningar, böjar, grenrör, muffar, kopplingar, rörsvep och tillbehör.
För mer information om våra avloppsgrodor klicka här